Karjeras iespējas

Vērtības

 

Uzņēmuma kopīgās vērtības ir mūsu biznesa panākumu neatņemama sastāvdaļa. Tās veido pamatu, kas ļauj mums sasniegt savu misiju un vīziju. Kopīgas vērtības palīdz mums veidot vienotu pieeju darbam, ko redz arī mūsu akcionāri. Vienlaikus šīs vērtības apraksta to, kā mēs vēlamies, lai rīkotos visi Oriola-KD darbinieki.

 

Darbiniekiem ir jādarbojas saskaņā ar grupas vērtībām: mēs esam atvērti, mēs uzņemties iniciatīvu, mēs uzņemamies atbildību un strādājam kopā. Vērtību izstrādāšanas mērķis bija noteikt vēlamās uzvedības vadlīnijas, kas atbalsta uzņēmuma misiju, vīziju, un palīdz sasniegt stratēģiskos mērķus.