Kvalitāte nodrošina drošību

Kvalitātes nodrošināšana (QA)

 

Eiropas Savienības (ES) tiesību akti sniedz vadlīnijas farmaceitisko produktu ražošanai, uzglabāšanai un piegādei no ražotāja līdz pacientam. Šīs pamatnostādnes aprakstītas labas izplatīšanas prakses (GDP) vadlīnijās, kas ir minimālais standarts visiem uzņēmumiem, kas izplata zāles. Visiem farmaceitiskās darbības uzņēmumiem tiek veikta regulāra revīzija, ko veic gan vietējās valsts kontrolējošās institūcijas, gan zāļu ražotāju pārstāvji. Katrā Oriolas uzņēmumā ir sava neatkarīga kvalitātes nodrošināšanas nodaļa, kas kontrolē, lai visas prasības tiktu izpildītas.

 

Kvalitātes vadība (QM)

 

Svarīgi, ka produkti ir droši lietošanai, taču tiem ir jābūt pieejamiem patērētājiem un piegādātiem vajadzīgajā laikā. Lai pārliecinātos, ka mēs varam sasniegt to, ko mēs apsolām, mums ir jāvada un jākontrolē mūsu loģistikas procesi. Patreiz  mēs intensīvi ieguldām gan savu laiku, gan darbu, lai būtiski uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti un ikdienas loģistikas procesus.