Tiešās piegādes slimnīcām

Oriola piedāvā jums iespēju veikt tiešās produktu piegādes slimnīcām.

 

Nodrošinot tiešās produktu piegādes slimnīcām, Oriola izplata ražotāja produktus no centrālās noliktavas, piegādājot šos produktus tieši konkrētām slimnīcām noteiktā rajonā. Ražotājs pats vienojas ar slimnīcu vadību par piegāžu laikiem un nosacījumiem.

 

Oriola sniedz loģistikas pakalpojumus, uzglabājot un piegādājot ražotāja produktus slimnīcām. Oriola var atbalstīt ražotāju iepirkumu konkursa dokumentācijas sagatavošanā, kā arī var palīdzēt līguma nosacījumu pārrunu procesā. Oriola var piedāvāt arī citus pakalpojumus, tādus kā rēķinu sagatavošana, izrakstīšana un apmaksas kontrole.

 

Ražotāja ieguvumi, izmantojot tiešās piegādes slimnīcām:

 

  • Effektīvas piegāžu izmaksas;
  • Nav lieltirgotavu uzcenojuma;
  • Nepieciešama tikai viena krājumu noliktava slimnīcu produktu klāsta glabāšanai;
  • Patiesi ētiska komercdarbība, bez korupcijas riska;
  • Augsta izsekojamība un skaidras atskaites.